Димитрина Младенова, клиничен психолог, магистър по “Клинична и консултативна психология”, завършила Софийски университет “Свети Климент Охридски” през 2008г. Дипломиран психодрама асистент в Институт по психодрама, индивидуална и групова психотерапия “Бернхард Ахтерберг”. Занимава се с психоанализа от 2009 год. Занимава се с психологическо консултиране и психотерапия за възрастни и деца. Организира и води под супервизия психотерапевтични групи. 

Ако желаете да запишете час за консултация при г-жа Младенова:

тел. 0887781291 или 

Email : dimitrinalm@gmail.com